Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne SPECTRUM s.c. specjalizuje się w budownictwie drogowym i instalacyjno-sanitarnym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branżach oraz wyspecjalizowanej kadrze inżynierskiej świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Specjalizujemy się w zakresie:

 

BUDOWNICTWO DROGOWE

 • Roboty przygotowawcze (wycinki drzew, rozbiórki, utylizacja),
 • Roboty ziemne (wykopy, nasypy),
 • Wykonywanie konstrukcji drogi (podbudowy betonowe, podbudowy z kruszywa),
 • Roboty nawierzchniowe (kostka betonowa, kostka kamienna, płyty drogowe),
 • Mała architektura (ławki, kosze, wiaty przystankowe).
 

BUDOWNICTWO INSTALACYJNE (WOD-KAN, GAZ)

 • Przyłącza wodno-kanalizacyjne,
 • Przyłącza gazowe,
 • Sieci zewnętrzne wodno-kanalizacyjne,
 • Sieci gazowe.
 

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

 • Projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Projektowanie w specjalności inżynieryjnej drogowej,
 • Kompleksowe usługi nadzoru inwestorskiego,
 • Nadzory budowlane pełno-branżowe.

 

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego tematu jesteśmy w stanie sprostać najbardziej złożonym zadaniom. Nie tworzymy problemów, tylko je rozwiązujemy.

SPECTRUM

SPECTRUM